ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สนภ.3 นทพ.บก.ทท.

Home

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งป.61 วิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุ/งานจ้างทั่วไป) วิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุ/งานจ้างทั่วไป) ประกาศร่าง TOR
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบเพิ่มเติม) วิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุเชื้อเพลิง) วิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุเชื้อเพลิง) ประกาศเชิญชวน
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เปลี่ยนแปลงประกาศประกาศเชิญชวน
    ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุ/งานจ้างทั่วไป) ยกเลิกประกาศเชิญชวน
    ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุเชื้อเพลิง)  
    ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
รวมสเป็ค/คุณลักษณะเฉพาะ สป. สายต่าง ๆ ของ บก.ทท.

แหล่งความรู้ด้านการพัสดุ (หนังสือเวียนต่างๆ)

แหล่งรวบรวมสเป็ค/คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พาลาธิการ (กรมพาลาธิการ ทบ.
ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งป.60
 

                       ติดต่อสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อมาที่ ฝ่ายพลาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

                          บ้านดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160

                          โทรศัพท/Fax  053 267028 ต่อ 17 หรือ Email address : voradet.d@rtarf.mi.th